O programie

Program Wielkopolska Energia

Transformacja sektora energetycznego to ogromne wyzwanie dla Wielkopolski, ale także dla całego kraju. Wynika ona z potrzeby dostosowania się do nowych realiów i wymogów zarówno rynkowych, jak i prawnych oraz jest odpowiedzią na postępujący rozwój technologiczny. Nie bez znaczenia jest także fakt, że coraz wyraźniej w tym aspekcie dochodzi do głosu troska o środowisko i walka z ociepleniem klimatu.

Veolia Energia Poznań należy do Grupy Veolia i jest czynnym uczestnikiem dynamicznych zmian zachodzących w energetyce i ciepłownictwie, wdrażając rozwiązania służące zarówno redukcji emisji, rozwojowi nowych ekologicznych technologii, jak również redukcji strat wytworzonej energii. 

Strategia Grupy Veolia w Polsce, przyjęta już w 2009 roku, zakłada stopniowe odchodzenie od spalania węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej, aż do jego całkowitej eliminacji do 2030 roku. W celu jej realizacji, Veolia Energia Poznań planuje kolejne inwestycje na terenie elektrociepłowni w Poznaniu, m.in. budowę bloku zasilanego paliwem gazowym. Dzięki tej inwestycji ograniczymy emisje: pyłów (49%), dwutlenku siarki (76%) i tlenku azotu (73%). 

Wierzymy, że w ramach idei zrównoważonego rozwoju możemy zaspokoić potrzeby teraźniejszości bez narażania zdolności następnych pokoleń do spełniania ich własnych. Zgodnie z zasadą: myśl globalnie, ale działaj lokalnie, uruchomiliśmy program Wielkopolska Energia, który będzie platformą do wymiany doświadczeń i dyskusji o kierunkach rozwoju czy możliwych nowych rozwiązaniach w obszarze ciepłownictwa i energetyki w naszym regionie. Będziemy także promować i prowadzić działania na rzecz ekologicznej transformacji energetycznej Wielkopolski. 

Przed nami ogromne wyzwanie, dlatego chcemy rozwijać naszą współpracę z samorządami i lokalnym biznesem oraz organizacjami społecznymi, aby wypracować skuteczne rozwiązania pozwalające na produkcję energii cieplnej i elektrycznej przy zachowaniu dbałości o kwestie zdrowotne, ekologiczne i społeczne.

Veolia Energia Poznań

Veolia Energia Poznań kontynuuje ponad 100-letnią tradycję produkcji energii w Poznaniu i oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie dostaw energii elektrycznej, ciepła, mediów przemysłowych i obsługi technicznej instalacji w aglomeracji poznańskiej. 

W poznańskiej elektrociepłowni Karolin produkujemy energię cieplną i elektryczną w kogeneracji, która pozwala osiągnąć najwyższą sprawność przetwarzania energii zawartej w paliwie, dzięki czemu zmniejsza się ilość emisji i szkodliwych substancji na wyprodukowaną jednostkę mocy.

Przez lata naszej działalności w Wielkopolsce przeprowadziliśmy liczne proekologiczne inwestycje mające na celu obniżenie szkodliwych emisji oraz poprawę efektywności energetycznej. Troska o środowisko jest wpisana w DNA firmy dlatego wciąż rozwijamy przyjazne naturze technologie, efektywnie wykorzystujemy paliwo oraz zasoby naturalne. Dlatego m.in. wykonaliśmy szereg inwestycji w instalacje poprawiające parametry środowiskowe produkcji, dzięki nim znacząco udało się zredukować emisje pyłów i CO2 w EC Karolin.

Veolia Energia Poznań od wielu lat przyczynia się także do ograniczania niskiej emisji w Poznaniu. Swoje działania skupia na podłączaniu do sieci ciepłowniczej, zasilanej z kogeneracyjnego źródła EC Karolin, budynków odpowiedzialnych za niską emisję. Przyłączenie do sieci ciepła systemowego to zmiana ilościowa i jakościowa. Dzięki podłączeniom istniejących budynków do sieci ciepłowniczej w ostatnich latach, lokalna niska emisja zmniejszyła się o 160 tysięcy ton CO2. Nasze działania w walce z niską emisją są możliwe m.in. dzięki udanej współpracy z władzami miasta przy programach mających na celu likwidację jej źródeł.