EUROPA TEŻ OSZCZĘDZA CIEPŁO

Wiele państw Unii Europejskiej wprowadza rekomendacje lub nowe regulacje prawne, mające na celu oszczędność ciepła i energii elektrycznej. W październiku w Finlandii rozpocznie się rządowa kampania społeczna, która będzie zachęcała obywateli m.in. do zmniejszania ogrzewania i rezygnacji z gadżetów elektronicznych. Rząd Federalny Republiki Federalnej Niemiec wprowadził natomiast szereg zakazów, które obowiązują od września br. Znalazły się wśród nich m.in. obniżenie temperatury w budynkach użyteczności publicznej do 19C, zakaz pozostawiania […]

POZNAŃ Z NOWĄ KAMPANIĄ

W Poznaniu startuje kampania edukacyjna, której celem jest uświadomienie mieszkańców, że już prosta zmiana nawyków korzystania z ogrzewania przekłada się na ograniczenie zużycia paliw, zmniejszenie wydatków i poprawę jakości powietrza. Kampanię wspiera Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, który objął tę inicjatywę Patronatem Honorowym. Obecny kryzys paliwowy stawia przed wszystkimi krajami Europy, w tym także Polską, poważne wyzwania. Nadchodzący okres zimowy oznacza dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na surowce […]