Bloki gazowe

Bloki będą wytwarzać ciepło i energię elektryczną dla poznaniaków na podstawie proekologicznych technologii. To rozwiązanie pozwoli:

  • ograniczyć zużycie węgla – po uruchomieniu bloków zostaną wyłączone z użytkowania dwa bloki węglowe. Nastąpi redukcja zużycia węgla o 389 tys. ton rocznie (6 426 wagonów);
  • znacząco zmniejszyć misje pyłów o ok. 49% w tym: dwutlenku siarki (76%), tlenków azotu (73%). Tym sposobem, będzie można oddychać w mieście czystszym powietrzem;
  • zoptymalizować produkcje energii cieplnej i elektrycznej w Poznaniu.

Bloki zasilane paliwem gazowym będą również połączone z akumulatorem ciepła, znajdującym się na terenie EC Karolin, w celu podniesienia sprawności ogólnej bloku. Jego sprawność całkowita brutto w nominalnym trybie pracy przekracza 90% co oznacza że ponad 90% energii zawartej w paliwie zostaje wykorzystane i trafia do sieci w formie energii elektrycznej i cieplnej. Dla porównania przeciętna sprawność bloków węglowych wynosi ok. 86 %

Korzyści wynikające z budowy bloków gazowych:

Ochrona środowiska

Nastąpi wyłącznie dwóch bloków węglowych i w efekcie ograniczenie zużycia węgla
o 400 000 ton rocznie

Stabilizacja cen

za ciepło dla mieszkańców Poznania

Rozwiązanie problemu emisji gazów i pyłów

dla mieszkańców Poznania i okolic

Brak odpadów poprocesowych

W trakcie spalania gazu nie powstają uboczne produkty spalania tj.: żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

Parametry bloku gazowego:

do 800 GWh/rok

(moc do 114 MWte)

przewidywana maksymalna ilość produkcji energii elektrycznej

do 3,5 tys. TJ/rok

(moc do 214 MWtc)

przewidywana maksymalna ilość produkcji energii cieplnej