Akumulator ciepła

Na terenie elektrociepłowni Karolin znajduje się 63-metrowy zbiornik, mieszczący 24 000 m3 wody, który niczym wielki termos służy do magazynowania nadwyżek ciepła powstających w ciągu dnia i ułatwia ich dystrybucję wieczorami przy wzroście zapotrzebowania na ciepło.

Tym sposobem praca urządzeń jest bardziej stabilna i unikamy konieczności uruchamiania źródeł szczytowych.

Akumulator zapewnia całemu systemowi dystrybucji ciepła większą elastyczność i poprawia jego efektywność, przekłada się to na mniejsze zużycie paliw w procesie produkcji i emisję CO2 o 24 000 ton rocznie.

Korzyści wynikające z funkcjonowania akumulatora ciepła:

0

tys. ton

redukcja zużycia węgla

0

ton

redukcja zużycia oleju

0

tys. ton

redukcja emisji CO2

Akumulator ciepła