Akumulator ciepła

Na terenie elektrociepłowni Karolin zakończyła się budowa 63-metrowego zbiornika, mieszczącego 24 000 m3 wody, który niczym wielki termos posłuży do magazynowania nadwyżek ciepła powstających w ciągu dnia i ułatwi ich dystrybucję wieczorami przy wzroście zapotrzebowania na ciepło.

Tym sposobem praca urządzeń będzie bardziej stabilna i unikniemy konieczności uruchamiania źródeł szczytowych.

Akumulator zapewni całemu systemowi dystrybucji ciepła większą elastyczność i poprawi jego efektywność, przekładając się na mniejsze zużycie paliw w procesie produkcji i emisję CO2 o 24 000 ton rocznie.

Korzyści wynikające z budowy akumulatora ciepła:

0

tys. ton

redukcja zużycia węgla

0

ton

redukcja zużycia oleju

0

tys. ton

redukcja emisji CO2

Widok ze szczytu akumulatora ciepła Veolii Energii Poznań: