Biomasa i „zielone weekendy”

W 2020 roku zapoczątkowaliśmy tzw. “zielone weekendy”, czyli produkcję ciepła i energii elektrycznej w EC Karolin wyłącznie z biomasy – według przepisów Unii Europejskiej traktowanej jako paliwo neutralne pod względem CO2.

Ta inicjatywa jest kolejnym przykładem, że idea dbałości o środowisko i zasoby naturalne jest realizowana przez nas na co dzień. Wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych ma wpływ na zmniejszenie tzw. śladu węglowego spółki, co jest korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska. To kolejny krok w kierunku odejścia od węgla w procesie produkcji energii. Jest to jeden z priorytetów w strategii Veolii.

Efekty wprowadzenia "zielonych weekendów":

0

MWh

wyprodukowanego ciepła

0

MWh

wyprodukowanej energii elektrycznej

0

tys. ton

zużytej biomasy

0

emisji

dwutlenku węgla