Ciepło systemowe

Efektywnie zarządzamy energią i podłączamy kolejne budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki temu udało się w latach 2002-2019 w Poznaniu uniknąć emisji 160 tys. ton CO2.

Veolia Energia Poznań była partnerem pilotażowego programu Kawka (2015-2017), a teraz wspiera jego kolejne edycje pod nazwą Kawka BIS, który realizuje Miasto Poznań. Celem działań jest likwidacja uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem lub innym paliwem stałym oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, pompami ciepła lub ogrzewaniem przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Program ukierunkowany jest na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji W latach 2015-2020 podłączyło się w ramach projektów Kawki i Kawki BIS ok. 61 budynków o mocy łącznej 9,1209 MW   

Efekt ekologiczny realizacji programu Kawka/Kawka Bis w latach 2015-2019:

0

Mg

redukcji emisji pyłów drobnych PM10

0

Kg

redukcji emisji B (a)P