Efektywność energetyczna budynków

Odpowiednie zarządzanie energią w budynkach przekłada się na realne oszczędności dla odbiorców, ale także na ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Dlatego Veolia Energia Poznań przeprowadza analizę konstrukcji i instalacji w budynkach, bada efektywność dystrybucji ciepła i wybiera najlepszy dla danego obiektu wariant wykorzystania ciepła. W efekcie, odbiorca płaci za tyle energii ile faktycznie potrzebuje, a my produkujemy dokładnie taką ilość ciepła.

Po przeprowadzeniu prac optymalizacyjnych dotyczących efektywności energetycznej budynków można zredukować ilość zużywanego ciepła o kilkanaście procent. 

W Poznaniu współpracujemy w tym zakresie m.in. z różnymi placówkami oświatowymi – 12% rocznej redukcji to wynik, który osiągnął w siedmiu budynkach Uniwersytet Przyrodniczy.

Program "Trzymaj ciepło"

Ten cieszący się popularnością program jest realizowany od 2009 roku przez Miasto Poznań we współpracy z Veolią Energią Poznań. W jego ramach prowadzone są bezpłatne badania termowizyjne budynków. Skorzystać z niego mogą właściciele domów jednorodzinnych oraz administratorzy kamienic z terenu całego miasta.

Badanie termowizyjne ma na celu odnalezienie elementów obiektu, które powodują utratę ciepła np. źle ocieplone ściany. Jest to istotne nie tylko z powodu zapewnienia komfortowej temperatury mieszkańcom domu. To także eliminacja strat finansowych za energię cieplną, która bezpowrotnie ucieka z nieszczelnych budynków i powoduje niepotrzebną emisję zanieczyszczeń do powietrza.

W przeprowadzonych do tej pory 12. edycjach programu przebadano łącznie ponad 5 500 budynków jednorodzinnych i 220 kamienic.