Instalacja odsiarczania spalin

Instalacja odsiarczania spalin, które funkcjonuje na terenie poznańskiej EC Karolin sprawiła, że spadła emisja tlenków siarki i pyłów do atmosfery. Zatem dzięki tej inwestycji poprawiliśmy jakość powietrza w całym mieście. Instalacja ta umożliwia nam spełnienie najwyższych standardów środowiskowych i bezpieczną produkcję energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców. 

Zalety instalacji odsiarczania spalin:

0

razy mniej emisji pyłu

ok. 30 ton w 2019

0

razy mniej mniej emisji SO2

595 ton w 2019

0 %

mniej emisji CO2

do roku 2025 planowane obniżenie do 55 proc.