Instalacja odsiarczania spalin

Instalacja odsiarczania spalin, która funkcjonuje na terenie poznańskiej EC Karolin,  umożliwia nam spełnienie najwyższych standardów środowiskowych i bezpieczną produkcję energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców. Dzięki tej inwestycji poprawiliśmy jakość powietrza w całym mieście poprzez redukcję emisji tlenków siarki i pyłów do atmosfery.

Zalety instalacji odsiarczania spalin:

0

razy mniej emisji pyłu

ok. 30 ton w 2019

0

razy mniej mniej emisji SO2

595 ton w 2019

0 %

mniej emisji CO2

do roku 2025 planowane obniżenie do 55 proc.