Odejście od węgla

Zmiany klimatyczne wymagają podjęcia zdecydowanych działań

Aby zapobiec katastrofie ekologicznej, musimy dążyć do zmniejszania emisji do atmosfery. Zmiany w sektorze energetycznym są konieczne, a najbliższa dekada musi być dekadą głębokiej transformacji, której celem jest odejście od węgla w procesie produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i mieć w domach ciepło, możliwie niskim kosztem. Jednak nie będzie to możliwe, jeśli sektor energetyczny nie przestawi się na zero i nisko emisyjne źródła wytwarzania. W związku z tym, Veolia Energia Poznań, należąca do Grupy Veolia będącej światowym liderem w dziedzinie zoptymalizowanego zarządzania zasobami naturalnymi i ekologicznej transformacji energetycznej, krok po kroku realizuje strategię odejścia od węgla. Grupa opracowała ją i przyjęła w 2009 roku ponieważ już wówczas dostrzegła potrzebę głębokich zmian. Niezbędne inwestycje w tym zakresie będą realizowane przez kolejne dziesięciolecia.

Jako spółka przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez zastępowanie systemów węglowych proekologicznymi źródłami wytwórczymi i efektywnym systemem ciepłowniczym. Celem Veolii Energii Poznań, ale także całej Grupy, oprócz zmniejszenia śladu węglowego i poprawy jakości życia mieszkańców, jest także ochrona i odnowa zasobów świata, które nieubłaganie się zmniejszają m.in. woda czy paliwa kopalne. Dlatego tworzymy, rozwijamy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania dążąc do tego, by zużywać jedynie taką ilość surowców, która jest absolutnie niezbędna i produkować jak najmniej odpadów, zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Co dostaniemy w zamian? Czystsze powietrze, redukcję smogu, spowolnienie zmian klimatu, poprawę efektywności energetycznej, jakości wody czy naszego zdrowia.