Odzysk ciepła odpadowego

Volkswagen Poznań

Dobrym przykładem wykorzystania alternatywnych źródeł energii jest projekt zrealizowany wspólnie przez Veolię Energię Poznań i Volkswagen Poznań. Dzięki niemu w odlewni Volkswagena, zbudowany został układ odzysku ciepła odpadowego, generowanego podczas pracy zespołu sprężarek.

Ta inwestycja zawiera w sobie wszystkie wartości, które są dla nas najważniejsze –  została zrealizowana w partnerstwie z klientem, ma innowacyjny charakter i jest efektywna energetycznie, a dodatkowo ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Projekt ten promuje model gospodarki obiegu zamkniętego wykorzystując produkty uboczne z procesu produkcji do produkcji ciepła.

Wdrożone rozwiązanie oznacza obniżenie produkcji dwutlenku węgla o 2014 ton rocznie. Dodatkowym atutem jest też oszczędność 17 tys. m3 wody (to tyle ile rocznie zużywa średnio 80 czteroosobowych rodzin) oraz blisko 40 000 GJ zaoszczędzonej energii, co z kolei oznacza mniejsze zapotrzebowanie na spalanie paliwa w elektrociepłowni Karolin oraz zmniejszenie lokalnej emisji CO2 o ponad 1000 ton rocznie. Wszystko to jest efektem innowacyjnej koncepcji, pozwalającej na przeprowadzenie ciepła emitowanego przez sprężarki w odlewni VW poprzez węzeł cieplny Veolii bezpośrednio do miejskiego systemu ciepłowniczego. Jest to jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w Europie Środkowo-Wschodniej.

W czerwcu 2022 roku wspólnie z Volkswagen Poznań uruchomiony został drugi etap projektu, tym razem jest to odzysk ciepła z pieców wytapiających aluminium, który docelowo pozwoli odzyskać blisko 16 tysięcy Megawatogodzin energii cieplnej rocznie i będzie ona ogrzewała kilkadziesiąt budynków wielorodzinnych znajdujących się na poznańskim Górczynie.

Korzyści płynące z odzysku ciepła odpadowego:

0

ton

roczna redukcja emisji CO2

0

ton

roczna redukcja zużycia węgla

0

tys. m3

redukcja zużycia wody w ramach procesu chłodzenia

0

tys.

liczba mieszkań ogrzewana dzięki odzyskowi ciepła