Odzysk ciepła z odpadów

ITPOK, SUEZ Zielona energia, Poznań

Termiczne przekształcanie odpadów to doskonały przykład zastosowania filozofii gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania niechcianych odpadów komunalnych jako cennego surowca do produkcji „zielonej energii”. Za pośrednictwem elektrociepłowni Karolin, trafia ona do mieszkańców Poznania. Cały proces jest zgodny z podstawową zasadą działania Veolii: odnawianie zasobów świata.

Współpraca Veolii Energii Poznań z ITPOK daje możliwość dywersyfikacji naszego mixu paliwowego i zmniejszenie ilości spalanego węgla, a tym samym ograniczenie emisji do powietrza szkodliwych substancji.

Inteligentnie wykorzystujemy ciepło od naszego partnera:

0

TJ ciepła

w 2019

0

tys. ton

mniej emisji CO2

W okresie pięciu lat funkcjonowania instalacji

Dostarczono ponad 1 mln ton odpadów komunalnych do termicznego przekształcenia, – wyprodukowano ponad 550 tys. MWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną dla ok. 275 tys. gospodarstw domowych, – wyprodukowano ok. 1,6 mln GJ energii cieplnej, co pozwala na dostarczenie ciepła do ok. 50 tys. gospodarstw domowych.

Redukcja emisji CO2 / rok
[t]

Redukcja emisji CO2 / rok
[wirtualne drzewa, szt.]

Redukcja C / rok
[t]

Redukcja C / rok
[wagony, szt.]

29 tys.

4,8 mln

15 tys.

250