Odzysk ciepła z odpadów

ITPOK, SUEZ Zielona energia, Poznań

Termiczne przekształcanie odpadów to doskonały przykład zastosowania filozofii gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania niechcianych odpadów komunalnych jako cennego surowca do produkcji „zielonej energii”. Za pośrednictwem elektrociepłowni Karolin, trafia ona do mieszkańców Poznania. Cały proces jest zgodny z podstawową zasadą działania Veolii: odnawianie zasobów świata.

Współpraca Veolii Energii Poznań z ITPOK daje możliwość dywersyfikacji naszego mixu paliwowego i zmniejszenie ilości spalanego węgla, a tym samym ograniczenie emisji do powietrza szkodliwych substancji.

Inteligentnie wykorzystujemy ciepło od naszego partnera:

0

TJ ciepła

w 2019

0

tys. ton

mniej emisji CO2