Odzysk ciepła z procesów przemysłowych

W EC Karolin wybudowaliśmy kotłownię gazową na potrzeby poznańskiej fabryki Bridgestone. Dzięki temu rozwiązaniu, 50% pary produkowanej z paliwa niskoemisyjnego wykorzystywane będzie do produkcji opon.

Kocioł o wydajności 28 ton pary pozwoli zaspokoić rosnące potrzeby rozbudowującego się zakładu i zmniejszyć zużycie węgla o niemal 10 tys. ton rocznie.

Produkowana para wykorzystywana będzie:

  • w procesie technologicznym
  • do ogrzewania, wentylacji i przygotowanie ciepłej wody użytkowej zakładu;
  • na potrzeby własne kotłowni (proces wytworzenia pary).