Odzysk ubocznych produktów spalania

Dla Veolii Energii Poznań to, co w większości przypadków uznaje się za odpad, jest w istocie dodatkowym produktem. Dzięki specjalnej instalacji wybudowanej na terenie elektrociepłowni Karolin, powstałe w wyniku procesu spalania żużle i popioły, czyli uboczne produkty spalania, poddajemy obróbce i umożliwiamy ich ponownie wykorzystane m. in. w budownictwie drogowym i w cementowniach. Realizując założenia gospodarki obiegu zamkniętego zmniejszamy ilość odpadów zamieniając je w produkt.