Odzysk wody

Wdrożyliśmy kilka projektów mających na celu odzysk wody. Jeden z nich powiązany jest z poznańską miejską siecią cieplną, a drugi dotyczy obiegu wody w naszej elektrociepłowni Karolin.

Do niedawna podczas napraw czy wymiany fragmentu rurociągu miejskiej cieci ciepłowniczej, wodę sieciową zrzucano np. do kanalizacji – obecnie dzięki odpowiednio przebudowanym urządzeniom (kolektor, zestaw pompowy) dokonuje się przepompowania tej wody z opróżnianego rurociągu do czynnego odcinka sieci. Tym sposobem nie marnujemy ani kropli.

 Także w naszej elektrociepłowni Karolin stosujemy różne sposoby oszczędzania tego cennego zasobu m.in. poprzez wykorzystanie wody odzyskanej z oczyszczonych ścieków do zastosowania w układach technologicznych. To tzw. „zawracanie wody” pozwoliło zmniejszyć o ponad 14 tys. m3 pobór z Warty wody koniecznej do prowadzenia codziennej działalności elektrociepłowni.

0

m3

wody odzyskanej z miejskiej sieci ciepłowniczej

0

m3

mniej wody pobranej z Warty