Ostoja przyrody

kosmatek pospolity

jaśminowiec

dzięcioł zielony

jaszczurka zwinka

Ostoja przyrody

W 2021 roku podjęliśmy decyzję o przekształceniu części terenu elektrociepłowni Karolin położonego niedaleko zakładowego ujęcia wody w ostoję przyrody. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, rozpoczęliśmy inwentaryzację by zidentyfikować cenne okazy fauny i flory występujące na tym obszarze. Okazało się, że tuż obok nas są ciekawe gatunki zwierząt i roślin m.in. dzięcioł zielony, jaszczurka zwinka, kosmatek pospolity czy jaśminowiec.

 

Planujemy także udostępnić ten teren mieszkańcom Poznania, którzy mogą tu łatwo dotrzeć dzięki pobliskiej ścieżce rowerowej czy podmiejskiej linii kolejowej. Będzie to znakomite miejsce do wypoczynku, niebawem powstanie tam także ścieżka przyrodniczo-edukacyjna i zamontujemy tam małą architekturę miejską – stoły, ławki i altanki.