Poidła dla zwierząt

Na terenie elektrociepłowni przygotowaliśmy poidła dla zwierząt

Zmiany klimatyczne i postępowanie człowieka powoduje, że coraz częściej dzikie zwierzęta maja problem z dostępem do wody. Obudowane brzegi cieków wodnych nie pozwalają dostać się do niej, melioracje i kanały burzowe w miastach nadmiernie wysuszają teren, natomiast naturalne zagłębienia, w których powinna gromadzić się woda są zasypywane, bywa, że śmieciami. Brak wody sprawia, że na różnych obszarach bytuje coraz mniej zwierząt. Szczególnie dokuczliwy brak wody staje się w okresie lęgów, podczas upałów lub gdy jest mróz.