Zarządzanie ciepłem

Współczesne miasta potrzebują już nie tylko ciepłych grzejników, ale szukają kompleksowych rozwiązań dla efektywnego zarządzania ciepłem. Dlatego wdrożenie najnowszych technologii w ciepłownictwie jest ważnym elementem smart city.

W tym celu Veolia Energia Poznań wciąż rozwija inteligentną sieć dystrybucji ciepła w Poznaniu, która już jest jednym z największych, kompleksowych systemów telemetrii i automatycznego sterowania. Zapewnia zdalne, masowe i zautomatyzowane sterowanie dostawami i odbiorem ciepła.

Dzięki nowoczesnym urządzeniom pomiarowym i bezpośredniej transmisji danych dostarczanych ze wszystkich komór, przepompowni, źródeł ciepła oraz węzłów ciepłowniczych, potrafimy zachować komfort cieplny przy jednoczesnej oszczędności energii.

Nasza inteligentna sieć ciepłownicza zmniejsza emisję szkodliwych substancji, optymalizuje koszty dzięki ograniczaniu ubytków energii i dostosowaniu dostawy ciepła do warunków pogodowych.

Inteligentna sieć dystrybucji ciepła w liczbach:

0 %

budynków

0

układów pomiarowych

0

regulatorów pogodowych z opcją zdalnej zmiany parametrów

0

odczytów parametrów pomiarowych (około)