Efektywność energetyczna to as w rękawie

Można powiedzieć, że efektywność energetyczna to najtańsze „paliwo”, które może odegrać ogromną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej i w przetrwaniu kryzysu energetycznego wywołanego wciąż rosnącymi kosztami emisji CO2, problemami z dostępnością surowców kopalnych i z wysokimi cenami ich kupna. Efektywność energetyczna to najbardziej racjonalne i optymalne zużycie energii. W unijnej polityce energetyczno-klimatycznej od 2018 r. obowiązuje zasada pierwszeństwa dla niej. Koszty transformacji energetycznej są bardzo wysokie, jednakże  poprawa efektywności […]

Ciepło odpadowe ogrzewa Poznań

Kryzys klimatyczny pozostaje największym, długoterminowym zagrożeniem, przed którym stoimy i musimy szukać rozwiązań korzystnych dla środowiska. Ponadto, obecna sytuacja na rynku paliw jest trudna, rosną ceny surowców i emisji CO2 co przekłada się na wysokie koszty energii elektrycznej i cieplnej, a w połączeniu z wysoką inflacją daje to piorunujący efekt dla naszych portfeli. Dlatego w dzisiejszych czasach nie możemy sobie pozwolić na marnowanie różnorodnych zasobów, na szczęście są już dostępne rozwiązania i technologie, […]

Weekend bez węgla w EC Karolin

W miniony weekend wytwarzaliśmy  energię dla mieszkańców wyłącznie z biomasy oraz ciepła z ITPOK. Działamy na rzecz zmniejszania naszego śladu węglowego, co jest korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska.

„Bursztyn Polskiej Energetyki” dla Veolii za akumulator ciepła w EC Karolin

Podczas jubileuszowej 10. edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, Grupa Veolia w Polsce została nagrodzona „Bursztynem Polskiej Energetyki”. Są to nagrody dla najciekawszych projektów z sektora energetycznego. Inwestycją Veolii, która zyskała uznanie Rady Konkursowej jest akumulator ciepła, który od jesieni 2021 działa na terenie Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu. Akumulator umożliwia magazynowanie nadwyżek ciepła wytwarzanego w kogeneracji przy równoczesnej poprawie bezpieczeństwa dostaw i efektywności systemu dystrybucji ciepła. Dzięki temu […]

Z okazji Dnia Ochrony Środowiska w siedzibie Veolii Energii Poznań odbyło się spotkanie dla pracowników pod hasłem bioróżnorodność

Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu zaprosił do udziału przedstawicieli: Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt “Sokół”, Towarzystwa Ochrony Przyrody “Salamandra”, firmy Floriada oraz Pracowni Analiz Przyrodniczych. Z prelekcji prowadzonych przez zaproszonych gości, nasi pracownicy dowiedzieli się m.in.: co słychać u naszych skrzydlatych lokatorów mieszkających na kominie, o tym czy wycinać drzewa i jeśli wycinać to jak robić to w zgodzie z dobrymi praktykami, jak chronić przyrodę przy dużych inwestycjach takich jak budowa […]

Veolia Energia Poznań i Volkswagen Poznań uruchomili II etap inwestycji odzysku ciepła

Aluminium, z którego wytwarzane są komponenty do produkcji aut topione jest w piecach gazowych. Podczas tego procesu powstają znaczne ilości ciepła, które nie było wcześniej wykorzystywane i trafiało bezpośrednio do atmosfery. Teraz to ciepło zasili miejską sieć ciepłowniczą i ogrzeje tysiące mieszkań w Poznaniu. To innowacyjne rozwiązanie ma znaczący wpływ na ochronę środowiska, nastąpi zmniejszenie emisji CO2 i docelowo pozwoli odzyskać blisko 16 tysięcy Megawatogodzin energii cieplnej rocznie. To inwestycja Volkswagen […]

Efektywność energetyczna to najtańsze paliwo

Poprawa efektywności korzystania z zasobów świata ma fundamentalne znaczenie dla mieszkańców całej planety. Kluczowe wyzwania, z którymi aktualnie się mierzymy na całym świecie, związane są z ograniczeniem zużycia paliw, rozwojem zielonych technologii oraz wykorzystaniem potencjału przyrody na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Podstawowymi elementami zapewnienia dobrobytu społecznego jest m.in. dostęp do zasobów naturalnych oraz dbałość o klimat i środowisko. Aby ten cel osiągnąć w skali miasta – niezbędna jest […]

Mały sokół wyfrunął z gniazda po raz pierwszy

Jesienią 2017 roku zamontowano na kominie Elektrociepłowni Karolin platformę lęgową dla sokołów wędrownych. Od tego momentu te wędrowne ptaki regularnie przylatują do nas wiosną, a ze złożonych jaj wykluwają się kolejne pisklęta. Nie inaczej było w tym roku, młody sokół, który dostał imię Pyrek, dokonał swojego pierwszego lotu. Zobaczcie sami! Veolia Energia Poznań i Fundacja Veolia Polska wspierają bioróżnorodność i od lat. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i kamerom zamontowanym […]

Efektywność energetyczna i zielona energia tematem dyskusji w trakcie kongresu Impact’22

W trakcie wiosennej edycji kongresu Impact’22 miał miejsce panel dyskusyjny pt. „Efektywność energetyczna i zielona Energia”  w którym udział wziął Paweł Kokociński, Dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej Veolii Energii Poznań. Opowiedział m.in. strategii dekarbonizacji spółki i współpracy Veolii z Urzędem Miasta Poznań, spółką Aquanet czy Volkswagen Poznań przy projektach mających na celu m.in. podniesienie efektywności energetycznej czy odzysk ciepła. Tym sposobem ścieki, ciepło odpadowe z procesu produkcyjnego, a nawet ciepło […]

Rozmawiamy o energetyce na EKG

W trakcie 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, odbywającego się w Katowicach, przeprowadzono 150 sesji z udziałem tysiąca prelegentów, w tym debaty dotyczące m.in. transformacji energetycznej. A w nich, jako Eksperci, udział wzięli przedstawiciele Zarządu Veolii Energii Poznań – Dalida Gepfert oraz Jan Pic. Dyskutowali nt. roli gazu w ciepłownictwie, podnoszeniu efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, rozwoju OZE i nowych technologii. Mówili także o projektach, które Veolia realizuje w Poznaniu, mających […]