Projekt „odzyskiwanie ciepła z Odlewni Volkswagen Poznań” wyróżniony w The Best of Moto 2022

29 listopada 2022 r. w trakcie uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie, wręczono nagrody w piątej już edycji plebiscytu The Best of Moto. Wśród wyróżnionych znalazł się Volkswagen Poznań, który otrzymał nagrodę w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu za projekt „odzyskiwanie ciepła z Odlewni Volkswagen Poznań”. Projekt środowiskowy to efekt współpracy Volkswagen Poznań z Veolią Energią Poznań i miastem Poznań. Efektem działań jest ogrzanie 6 500 poznańskich […]

Miasto Poznań, Veolia i Aquanet podpisały porozumienie na rzecz klimatu i współpracy w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Miasto Poznań wraz z Veolią oraz Aquanet będą współpracować nad projektami służącymi poprawie efektywności energetycznej w Poznaniu. Strony podpisały porozumienie o współpracy w zakresie oceny możliwości wykorzystania potencjału ciepła odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału odzysku ciepła ze ścieków komunalnych z Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. –  Widzimy dziś wyraźnie, jak problematyczne może być oparcie energetyki wyłącznie na węglu. Przyszłość leży w zielonej energii. Musimy wykorzystywać możliwości, jakie daje technologia, a potencjał jest […]

Veolia Energia Poznań po raz kolejny jest Partnerem Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej

30.09.2022 będzie noc niesamowitych eksperymentów czyli @NocNaukowcowPoznan. Veolia Energia Poznań SA jest ponownie Partnerem tego wydarzenia. Zapraszamy serdecznie na nasze energetyczne stoisko jutro w godz. 16:00 – 22:00 w Centrum Wykładowym przy ul. Piotrowo 2,   gdzie będzie mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, m.in.: zabawy edukacyjne z obszaru kampanii “Stopień mniej znaczy więcej”, pokazy “młodego inżyniera” (ciekły azot, suchy lód, kula, maszyna elektrostatyczna, […]

„Stopień mniej znaczy więcej” – start wspólnej kampanii edukacyjnej Veolii Energii Poznań i Władz Poznania

W Poznaniu startuje kampania edukacyjna, której celem jest uświadomienie mieszkańców, że już prosta zmiana nawyków korzystania z ogrzewania przekłada się na ograniczenie zużycia paliw, zmniejszenie wydatków i poprawę jakości powietrza. Kampanię wspiera Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, który objął tę inicjatywę Patronatem Honorowym. Obecny kryzys paliwowy stawia przed wszystkimi krajami Europy, w tym także Polską, poważne wyzwania. Nadchodzący okres zimowy oznacza dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na surowce […]

Efektywność energetyczna to as w rękawie

Można powiedzieć, że efektywność energetyczna to najtańsze „paliwo”, które może odegrać ogromną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej i w przetrwaniu kryzysu energetycznego wywołanego wciąż rosnącymi kosztami emisji CO2, problemami z dostępnością surowców kopalnych i z wysokimi cenami ich kupna. Efektywność energetyczna to najbardziej racjonalne i optymalne zużycie energii. W unijnej polityce energetyczno-klimatycznej od 2018 r. obowiązuje zasada pierwszeństwa dla niej. Koszty transformacji energetycznej są bardzo wysokie, jednakże  poprawa efektywności […]

Ciepło odpadowe ogrzewa Poznań

Kryzys klimatyczny pozostaje największym, długoterminowym zagrożeniem, przed którym stoimy i musimy szukać rozwiązań korzystnych dla środowiska. Ponadto, obecna sytuacja na rynku paliw jest trudna, rosną ceny surowców i emisji CO2 co przekłada się na wysokie koszty energii elektrycznej i cieplnej, a w połączeniu z wysoką inflacją daje to piorunujący efekt dla naszych portfeli. Dlatego w dzisiejszych czasach nie możemy sobie pozwolić na marnowanie różnorodnych zasobów, na szczęście są już dostępne rozwiązania i technologie, […]

Weekend bez węgla w EC Karolin

W miniony weekend wytwarzaliśmy  energię dla mieszkańców wyłącznie z biomasy oraz ciepła z ITPOK. Działamy na rzecz zmniejszania naszego śladu węglowego, co jest korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska.

„Bursztyn Polskiej Energetyki” dla Veolii za akumulator ciepła w EC Karolin

Podczas jubileuszowej 10. edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, Grupa Veolia w Polsce została nagrodzona „Bursztynem Polskiej Energetyki”. Są to nagrody dla najciekawszych projektów z sektora energetycznego. Inwestycją Veolii, która zyskała uznanie Rady Konkursowej jest akumulator ciepła, który od jesieni 2021 działa na terenie Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu. Akumulator umożliwia magazynowanie nadwyżek ciepła wytwarzanego w kogeneracji przy równoczesnej poprawie bezpieczeństwa dostaw i efektywności systemu dystrybucji ciepła. Dzięki temu […]

Z okazji Dnia Ochrony Środowiska w siedzibie Veolii Energii Poznań odbyło się spotkanie dla pracowników pod hasłem bioróżnorodność

Wydział Ochrony Środowiska i Klimatu zaprosił do udziału przedstawicieli: Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt “Sokół”, Towarzystwa Ochrony Przyrody “Salamandra”, firmy Floriada oraz Pracowni Analiz Przyrodniczych. Z prelekcji prowadzonych przez zaproszonych gości, nasi pracownicy dowiedzieli się m.in.: co słychać u naszych skrzydlatych lokatorów mieszkających na kominie, o tym czy wycinać drzewa i jeśli wycinać to jak robić to w zgodzie z dobrymi praktykami, jak chronić przyrodę przy dużych inwestycjach takich jak budowa […]

Veolia Energia Poznań i Volkswagen Poznań uruchomili II etap inwestycji odzysku ciepła

Aluminium, z którego wytwarzane są komponenty do produkcji aut topione jest w piecach gazowych. Podczas tego procesu powstają znaczne ilości ciepła, które nie było wcześniej wykorzystywane i trafiało bezpośrednio do atmosfery. Teraz to ciepło zasili miejską sieć ciepłowniczą i ogrzeje tysiące mieszkań w Poznaniu. To innowacyjne rozwiązanie ma znaczący wpływ na ochronę środowiska, nastąpi zmniejszenie emisji CO2 i docelowo pozwoli odzyskać blisko 16 tysięcy Megawatogodzin energii cieplnej rocznie. To inwestycja Volkswagen […]