“Inwestujmy w naszą planetę” to hasło tegorocznego Dnia Ziemi.

Doskonalą okazją do refleksji nad przyszłością naszej planety są obchody Dnia Ziemi, który świętujemy 22 kwietnia. Każdego roku różnorodne akcje organizowane na całym świecie w ramach Dnia Ziemi, koncentrują się wokół innej tematyki.  W tym roku, hasło „Inwestujmy w naszą planetę” ma zachęcić wszystkich do aktywnego udziału w ochronie środowiska poprzez działanie i inwestycje na rzecz klimatu i ekologii.

Veolia Energia Poznań od wielu lat inwestuje w proekologiczne rozwiązania i konsekwentnie realizuje swoją strategię dekarbonizacji. Naszym celem jest eliminacja węgla w procesie produkcji energii do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2025 roku.