Współpraca z Partnerami

Sektory publiczny, obywatelski i biznesowy to system podmiotów ściśle ze sobą powiązanych. Na ich barkach leży dziś odpowiedzialność za rozwiązanie coraz bardziej złożonych problemów społecznych i środowiskowych. W Veolii Energii Poznań wierzymy, że tylko szeroko rozumiana i pełna współpraca różnych sektorów może zaowocować spójnymi, śmiałymi i nowatorskimi rozwiązaniami.

Dlatego miasta, gminy, organizacje ekologiczne i firmy z regionu są naszymi partnerami w dziedzinie wdrażania innowacji. Dzięki ich woli współpracy i zaangażowaniu, ale także wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz pracy naszych specjalistów jesteśmy w stanie sprawnie zidentyfikować potrzeby, a następnie realizować ambitne projekty, które są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.