Ekologiczna transformacja energetyczna

Skala wyzwań i związanych z nimi koniecznych działań zmusza do myślenia o ekologicznej transformacji energetycznej jako procesie, który będzie realizowany przed dekady i pochłonie ogromne nakłady finansowe. Nie uda się zrealizować wszystkiego od razu, dlatego Veolia Energia Poznań stosuje metodę małych kroków mających na celu m.in. odejście od wykorzystania węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Sięgamy więc po rozwiązania, które pomogą efektywniej wykorzystywać dostępne zasoby i stawiamy na wzrost udziału produkcji ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych. Stawiamy także na rozwój ciepła systemowego, które jest naszym narzędziem w walce z niską emisją.

Rozwijamy również ideę Smart City. Pod tą nazwą kryją się różne pojęcia od inteligentnych systemów kierowania ruchem ulicznym, komunikację elektroniczną kierowaną do mieszkańców czy aplikacje ułatwiające sterowanie domowymi instalacjami. Kierunek „smart” w naszym wydaniu to inteligentna infrastruktura i inteligentne zarządzanie procesami związanymi z dostawą ciepła, energii czy wody.