Odnawianie zasobów świata

Odnawianie zasobów świata to motto i misja Veolii.  W Poznaniu w ciągu ostatnich 10 lat Veolia Energia Poznań znacznie ograniczyła swój wpływ na środowisko poprzez różnorodne inwestycje i modernizacje prośrodowiskowe. Każda z nich jest przykładem realizacji idei gospodarki obiegu zamkniętego, która wspiera i umożliwia rozwój Poznania na bazie własnych zasobów.

W Veolii Energii Poznań wierzymy także, że tylko szeroko rozumiana i pełna współpraca różnych sektorów może zaowocować spójnymi, śmiałymi i nowatorskimi rozwiązaniami. Dlatego miasta, gminy, organizacje ekologiczne i firmy z regionu są naszymi partnerami w dziedzinie wdrażania innowacji.