Odnawianie zasobów świata

Ochrona i odnawianie zasobów świata to jedne z najważniejszych zadań jakie stawia sobie Grupy Veolia, a tym samym także Veolia Energia Poznań. Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu i nowoczesnym, sprawdzonym technologiom jesteśmy w stanie efektywnie działać także na poziomie lokalnym. W Poznaniu w ciągu ostatnich 10 lat znacznie ograniczyliśmy nasz wpływ na środowisko poprzez różnorodne inwestycje i modernizacje prośrodowiskowe. Każda z nich jest przykładem realizacji idei gospodarki obiegu zamkniętego, która wspiera i umożliwia rozwój Poznania na bazie własnych zasobów.