• Troska o środowisko

  • Redukcja emisji CO₂

  • Innowacyjne rozwiązania

Veolia Energia Poznań od lat jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą w Poznaniu.

Dzięki naszym zrealizowanym przez nas projektom udało się obniżyć emisję CO2 do atmosfery o:

0 ton

Taka ilość odpowiada prawie 5 milionom dużych drzew, które filtrują CO2 z powietrza.

Dzięki naszym zrealizowanym przez nas projektom udało się obniżyć emisję CO2 do atmosfery o:

0 ton

Taka ilość odpowiada prawie 5 milionom dużych drzew, które filtrują CO2 z powietrza.

Veolia Energia Poznań stworzyła platformę do dyskusji “Wielkopolska Energia”, do której zapraszamy samorządy oraz wiodące instytucje i firmy regionu, aby wymieniały się wiedzą i promowały najlepsze rozwiązania dla ciepłownictwa i energetyki.

Zgodnie z przyjętą strategią, celem Grupy Veolia jest sukcesywna redukcja wykorzystania węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej aż do jego całkowitego wyeliminowania do roku 2030 oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Nasz region, podobnie jak cały kraj, wymaga głębokiej transformacji energetycznej. Dzięki „Wielkopolskiej Energii” Veolia jest jej aktywnym uczestnikiem.

Transformacja sektora energetycznego to ogromne wyzwanie dla Wielkopolski, ale także dla całego kraju. Wynika ona z potrzeby dostosowania się do nowych realiów i wymogów zarówno rynkowych, jak i prawnych oraz jest odpowiedzią na postępujący rozwój technologiczny. Nie bez znaczenia jest także fakt, że coraz wyraźniej w tym aspekcie dochodzi do głosu troska o środowisko i walka z ociepleniem klimatu.

Veolia Energia Poznań należy do Grupy Veolia i jest czynnym uczestnikiem dynamicznych zmian zachodzących w energetyce i ciepłownictwie, wdrażając rozwiązania służące zarówno redukcji emisji, rozwojowi nowych ekologicznych technologii, jak również redukcji strat wytworzonej energii. 

Strategia Grupy Veolia w Polsce, przyjęta już w 2009 roku, zakłada stopniowe odchodzenie od spalania węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej, aż do jego całkowitej eliminacji do 2030 roku. W celu jej realizacji, Veolia Energia Poznań planuje kolejne inwestycje na terenie elektrociepłowni w Poznaniu, m.in. budowę bloku zasilanego paliwem gazowym. Dzięki tej inwestycji ograniczymy emisje: pyłów (49%), dwutlenku siarki (76%) i tlenku azotu (73%). 

Dowiedz się więcej...

AKTUALNOŚCI

Nasze

INICJATYWY