• Troska o środowisko

  • Ekologiczna transformacja energetyczna

  • Innowacyjne rozwiązania

Veolia Energia Poznań od lat jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą w Poznaniu.

AKTUALNOŚCI

ODEJŚCIE ODWęgla

Zmiany klimatyczne wymagają podjęcia zdecydowanych działań. Aby zapobiec katastrofie ekologicznej, musimy dążyć do zmniejszania emisji do atmosfery. Zmiany w sektorze energetycznym są konieczne, a najbliższa dekada musi być dekadą głębokiej transformacji, której celem jest odejście od węgla w procesie produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

INFORMACJE

o Programie

Transformacja sektora energetycznego to ogromne wyzwanie dla Wielkopolski, ale także dla całego kraju. Wynika ona z potrzeby dostosowania się do nowych realiów i wymogów zarówno rynkowych, jak i prawnych oraz jest odpowiedzią na postępujący rozwój technologiczny. Nie bez znaczenia jest także fakt, że coraz wyraźniej w tym aspekcie dochodzi do głosu troska o środowisko i walka z ociepleniem klimatu.

Veolia Energia Poznań należy do Grupy Veolia i jest czynnym uczestnikiem dynamicznych zmian zachodzących w energetyce i ciepłownictwie, wdrażając rozwiązania służące zarówno redukcji emisji, rozwojowi nowych ekologicznych technologii, jak również redukcji strat wytworzonej energii. 

Strategia Grupy Veolia w Polsce, przyjęta już w 2009 roku, zakłada stopniowe odchodzenie od spalania węgla w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej, aż do jego całkowitej eliminacji do 2030 roku. W celu jej realizacji, Veolia Energia Poznań planuje kolejne inwestycje na terenie elektrociepłowni w Poznaniu, m.in. budowę bloku zasilanego paliwem gazowym. Dzięki tej inwestycji ograniczymy emisje: pyłów (49%), dwutlenku siarki (76%) i tlenku azotu (73%). 

EKOLOGICZNERozwiązania

Ochrona środowiska i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi jest częścią misji Veolii Energii Poznań i to założenie wpisuje się w każde nasze działania. Myślimy o jutrze już dzisiaj, dlatego w odniesieniu do wyzwań związanych z walką z ociepleniem klimatu modernizujemy m.in. miejską instalację ciepłowniczą, efektywnie zarządzamy dystrybucją ciepła z wykorzystaniem inteligentnej sieci oraz optymalizujemy popyt na energię. Jako część Grupy Veolia, jesteśmy zaangażowani w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju  ponieważ chcemy zapewnić lepszą przyszłość dla wszystkich.

NOWOCZESNE

Inicjatywy